Maieru (România) Localizare comuna Maieru pe harta României

comuna Maieru

Maieru este o comună în județul Bistrița-Năsăud formată din satele Anieș și Maieru.

Comuna Maieru are 7.089 de locuitori, conform recensământului din 2011. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,66%).

Este situată în partea de nord a Judeţului Bistriţa-Năsăud, la o distanţă de 58 de km de municipiul Bistriţa şi la 5 km de Sângeorz-Băi.

Cele două localități Maieru şi Anieş se află  la poalele Munţilor Rodnei, traversate de râul Someşul Mare şi de drumul naţional DN 17D.

Din punct de vedere geografic, comuna Maieru este situată într-o depresiune aflată la contactul dintre cristalinul Munţilor Rodnei şi rocile vulcanice ale Munţilor Bârgăului, fiind  situată la altitudinea de 470 m.

Este mărginită de măguri care au înălțimi de  peste 100 m: Măgura Mare, Măgura Porcului (la nord), Măgura de Jos (la sud).

Munţii Rodnei, cu altitudini între 800-2000m, ocupă 70% din teritoriul comunei. Teritoriul montan este foarte bine împădurit, iar de la altitudinea de 1700 m încep păşunile alpine. În masivul Rodnei se mai păstrează formaţiuni glaciare.

Valea Someşului Mare a oferit condiții optime de locuit și de dezvoltare economică.  Culoarul Someşului Mare are forma unei arii depresionare flancată, la nord şi sud de versanţi abrupţi constituind axa de polarizare a aşezărilor omeneşti şi a căilor de comunicaţii.

Valea Anieşului se remarcă printr-o sălbăticie a reliefului, râul curgând printr-o vale adancă, cu pereți abrupţi, până țn apropierea satului Anieş. În areale de luncă și pe pe versanţii mai domoli, apar casele locuite în permantenţă.

Apele subterane au o mare răspândire în tot arealul Munţilor Rodnei şi reperzintă o mare resursă economică. La Anieș s-au descopreit rezerve de ape minerale, unde se şi îmbuteliază.

Lacul glaciar Lala Mare, în munții Rodnei, sub vârful Ineu, la o altitudine de 1815 m. Este cel mai extins lac glaciar din Munții Rodnei având suprafața de 5637,5 m². Face parte din Rezervația mixtă „Ineu – Lala”.

Fauna este reprezentată prin câteva specii ocrotite de lege: ursul carpatin, cerbul carpatin, cocoşul de mesteacăn, ierunca, vulturul pleşuv, cocostârcul alb și cocostârcul negru.

Datorită aşezării altitudinale şi vegetaţiei, mai multe specii au găsit aici un mediu prielnic pentru a se dezvolta: misterţul, pisica sălbatică, căpriorul, râsul, jderul, vulpea, lupul, iepurele, veveriţa, viezurele, vidra, dihorul, nevăstuica, ariciul, potârnichea, porumbelul gulerat, turturica, coţofana, mierlele, cucul, păstrăvul, boişteanul, lipanul, mreana şi cleanul.

citește mai mult Restrânge secțiunea
Vezi toate articoleVezi toate articoleVezi toate anunțurile
ro Română
X