Departamentele culturale din comuna Aghireșu

Următoarele obiective au fost înscrise pe Lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015:

Așezarea fortificată preistorică din punctul “Dealul Tucaș” (“Hudia”)
Așezarea fortificată din punctul “Dealul La Stoguri” (perioada „”La Tène””)
Așezarea romană din punctele “Căpranța” și “Iarba Căprenții”Prima menționare documentară a satului Aghireșu este din 1263.
În Evul Mediu a fost un sat preponderent maghiar, aparținând Abației Benedictine de la Cluj-Mănăștur.

Biserica românească de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (1780), cu picturi originale, adusă în 1931 din satul Văleni.
Biserica de lemn din Dâncu
Biserica de lemn din Dumbrava, Cluj
Biserica de lemn din Ticu
Biserica de lemn din Tămașa
Biserica reformată din Aghireșu
Biserica reformată din Băgara
Biserica reformată din Dorolțu
Biserica romano-catolică din Leghia
Biserica reformată din Inucu

ro Română
X